FANFARE CRESCENDO RATUM

Dirigenten

1946 was de heer H.W.G. Weenink uit Winters­wijk, de man, die als eerste diri­gent van Crescendo naar Ratum toog.

In 1947 – 1954

kreeg de lagere school in Ratum een nieuw hoofd, de heer H. Menkhorst. De heer Weenink was van mening dat de heer Menkhorst kennis genoeg bezat om de leiding over te ne­men. De heer Menkhorst aanvaar­de deze benoe­ming spontaan. Dit was in juni 1947.

1954 – 1960

De heer Weenink nam de dirigeerstok weer over

1960- 1964

De heer Schepel heeft de leiding

1964- 1977

Vanaf november 1964 heeft de heer M.A. Bemer de dirigeer­stok ter hand genomen. Hij is een geboren dirigent met grote liefde voor de muziek.

1977-1978

 de heer Harshagen uit En­schede heeft de dirigeerstok van "Crescendo" ter hand genomen. Op 3 augustus 1978 kreeg voorzit­ter J. Samberg een telefoontje van hem dat hij de functie wilde neerleggen

1978-  2001

Hugo Klein Severt werd op 7 november 1978 aan­genomen als dirigent. Op de verga­dering van 10 april 1979 doet hij de toezegging zich met een vast dienstver­band aan de vereni­ging te willen binden.

Nog geen diploma´s maar wel interesse en muzikant. Hij besluit zijn bouwvak carriere te laten voor wat het is en alsnog naar het conservatorium te gaan. Daar studeert hij af , eerst voor zijn trompetexamen en een week later voor zijn directie- examen waar  Crescendo aan deelgenomen  heeft op 16 juni 1982.

Hij componeert zelf ook werken, zoals:
Met het concert op 25 april 1981 (35-jarig jubileum) werd de door hem geschreven mars "Midwinter Festivo" ten gehore ge­bracht. Met het 40-jarig bestaan heeft hij de mars "Crescen­do Jubilée" geschreven voor onze ver­eniging waar ons clublied ook uit voort is gekomen.

Tekst clublied:

“Wi’j hebt völ schik bi’j  unzen vereniging,
dee besteet oet ne waore vriendenkring.
Daorum zegt wi’j daorum hölt wi’j ’t zo,
want bi’j uns blif ’t zeker Crescendo”

2001  -2007

Hans Slijkhuis werd dirigent en zette het muzikale succes voort. In 2006 ging Crescendo op concours en haalde daar in de eerste divisie een eerste prijs. Hans was tevens de inititatiefnemer die de muziekcommissie meer en meer liet bepalen hoe het concert ingevuld moest worden. Na een lange ziekteperiode besloot Hans helemaal te stoppen met dirigeren.

2007 -2010

In de tijd van ziekte van Hans Slijkhuis  had Crescendo het geluk een beroep te  kunnen doen op Henk- Jan Heijnen. Henk–Jan was dirigent , op dat moment van alleen maar Harmonie orkesten. Hij ging de uitdaging met het fanfare orkest aan.

2010-2011

Gerrit Kobus was tijdelijk dirigent nadat in november 2010 het plotselinge vertrek van Henk- Jan Heijnen zich voordeed. Gerrit kwam en bracht het plezier in muziek maken weer terug. Hij was een bevlogen dirigent met veel goede ideeën en uitermate betrokken.

2011 – heden

Sinds september 2011 staat het grote orkest van Crescendo onder leiding van Erik Kluin, Erik heeft het muzikale peil van Crescendo al behoorlijk weten te verhogen, met als (voorlopig) hoogtepunt een eerste prijs+promotie in de 2e divisie op het KNMO- concours in Zutphen, in april 2019 en het Nederlands kampioenschap op het ONFK in Drachten in mei 2019.  Zijn uitstekende muzikale gehoor en creatieve benadering van de muziekstukken zorgen voor een optimale presentatie door het orkest.

Erik is zelf trombonist, en heeft o.a. gespeeld in het Fanfare korps van de Koninklijke Landmacht en het Gelders Orkest. In 2005 rondde hij zijn studie directie HaFaBra in Zwolle cum laude af. Naast Crescendo heeft hij nog 3 andere orkesten onder zijn hoede, t.w.  KNA Lunteren, Harmonie Frisselstein, Symfonisch blaasorkest Loenen/Vreeland