FANFARE CRESCENDO RATUM

Donateur

Crescendo is een financieel gezonde vereniging. Mede / en dankzij een grote groep donateurs. Muziekliefhebbers met een speciale band met Crescendo maken het mogelijk dat we onze ideeën en plannen op muzikaal gebied ieder jaar  weer kunnen uitvoeren.

Binnen de sponsor mogelijkheden is er onderscheid tussen  hoofdsponsoring, sponsor zijn en lid zijn van de "Club van 75".

Donateur

Een donateur wil vooral de vereniging steunen. Hier staat in de eerst plaats onze dankbaarheid tegen over. Bij betaalde concerten  proberen wij donateurs korting op de entree te verlenen of op andere wijze in het zonnetje te zetten.

 • Viert een donateur een feestje dan kan men tegen een voordelig tarief het verzoek doen  voor een serenade.
 • Donateur worden kost 15,00 per jaar.
 • U kunt zich opgeven bij : Jan Siebelink (zie bestuur)

Sponsoring

Als sponsor is de financiële bijdrage minimaal € 100,= per jaar. De meeste sponsoren zijn commerciele bedrijven dus uiteraard willen wij hier iets tegenover zetten. Per activiteit kan het nogal verschillen wat wij voor sponsoren kunnen betekenen maar wij proberen hier altijd aandacht aan te schenken.

Sponsor zijn biedt de volgende extra's:

 • VIP behandeling bij concerten in Theater de Storm
 • Gratis toegang of korting op de entreeprijs voor 2 personen
 • Naamsbekendheid op ons reclamebord
 • Naamsbekendheid op onze website

Hoofdsponsor zijn biedt de volgende extra's:

 • Exclusiviteit: Crescendo heeft maximaal 2 hoofdsponsoren
 • Bij alle concerten gratis toegang voor 2 personen en een VIP behandeling
 • Naamsbekendheid op ons reclamebord
 • Naamsbekendheid in programmaboekjes indien deze gedrukt worden
 • Naamsbekendheid op donateurskaarten 
 • Mondelinge vermelding in dankwoord (indien gepast)

Club van 75 lid

 • Deze club is een anonieme groep mensen die graag wat meer bijdragen als het normale donateursbedrag maar hier verder geen ruchtbaarheid aan willen geven. Er word op geen enkele wijze naamsbekendheid gepubliceerd.
 • De bijdrage is (logischerwijs) € 75,= per jaar.

Uiteraard word elke vorm van donatie gewaardeerd en kunnen in overleg afwijkende afspraken worden gemaakt.

Aanmelding donateur, sponsoring


Wilt u donateur of sponsor worden of wilt u meer informatie hierover dan kunt u concact opnemen met Jan Siebelink.

Bestuur: Jan Siebelink