FANFARE CRESCENDO RATUM

Muziekcommissie

 

Als vereniging kun je niet meer zonder!

Het fenomeen muziekcommissie deed bij Crescendo zijn intrede in de tijd dat Hugo Klein Severt nog dirigent was van Crescendo.

De leden komen zowel uit het Lego orkest als uit het Fanfare orkest. Ze kiezen samen met de dirigent de muziek uit voor het eerstvolgende concerten. Ook de inhoud van het mars - en feestboekje wordt in de commissie vastgesteld. Vooruit denken is het motto. Want na afronding van het ene concert, dient er de volgende repetitie wel weer een nieuwe muziekstuk op de lessenaar te staan.

De muziekcommissie vergadert een aantal keren per jaar.  Meestal wordt gestart met het bedenken van een thema voor het concert, en wordt daarbij mogelijke muziekstukken uitgezocht.  Daarna veel muziek luisteren en dan samen met de dirigent tot een definitieve keus komen.

Naast thema's kan er ook gekozen worden voor een concert met gastoptredens. De gehele organisatie van de concerten is in handen van de muziekcommissie: van contacten met gasten - ontwerpen flyer en uitnodigingen - aankleding van het concert - tot na afloop alles opruimen. Uiteraard wordt e.e.a. wel in nauwe samenwerking met het bestuur gedaan.

De huidige commisie voor het groot orkest bestaat uit: 

Huidige commissie groot orkest: Hans Huls, Wiger Siebelink, Jozien Stemerdink, Sander te Brummelstroete en Monique te Selle
Muziekcommissie lego orkest: Daniëlle Bent, Corine Vrieze en Wendy Krosenbrink

Hans Huls, Wiger Siebelink, Jozien Stemerdink, Sander te Brummelstroete
en Monique te Selle

Muziekcommissie Lego orkest: Daniëlle Bent, Corine Vrieze en Wendy Krosenbrink
 

Eén van onze midzomer-concerten