Historie

Sinds 1946

Opgericht op 15 april 1946

Tussen de eerste en tweede wereldoorlog in heeft reeds een muziekvereniging Crescendo bestaan in Ratum. Deze werd opge­richt op 21 april 1921 maar ging in 1938 helaas ter ziele.
In april 1946 kwamen Albert Heesen en Albert ten Damme, met nog wat oud-leden, bij elkaar om te tra­chten Crescendo weer nieuw leven in te blazen. Instrumenten lagen veelal nog bij de voormalige leden thuis al had het slagwerk , dat opgeslagen lag in gebouw Emma de oorlog niet overleefd.
De heer Weenink, destijds dirigent van Sint Jan uit Meddo, werd gevraagd ook de dirigeer­stok van het nog op te richten Crescendo ter hand te nemen.  En zo kwam ook  hij op 15 april 1946 bij de familie Samberg voor de oprichting van de nieuwe muziekvereniging.

In het oude gebouw Emma zat nog een muziek­zol­der, waar ze later de repetities hielden. Wan­neer ze daar zaten te musiceren, was het altijd heel gezellig, want vanuit de zaal kon men er weinig van zien wat daar gebeurde. Op 24 augustus 1946 trad men voor het eerst op, en wel op het volksfeest te Ratum.

In het begin stond Crescendo bekend als het “Ratumse Knetterkorps”. Op het repertoire stond vooral muziek om mensen te vermaken. Men speel­de toen veel op feestjes en moest boven het geroezemoes van de men­sen uitkomen. In dat kader werd in de jaren ’60 ook de Heujbloazers opgericht; wijd en zijd bekend als dansorket. Toch werd in de jaren ’50 ook al deelgenomen aan een marsenconcours, en niet zonder succes.  Concert concoursen volgden snel; het muzikale niveau steeg.

Oorspronkelijk is Crescendo een Ratumse ver­eni­ging maar 2 jaar na de oprichting traden ook al leden uit Huppel en Henxel toe. Het leden aantal groeide van 17 in 1946 al snel  naar ongeveer 30 in 1950. Op dat moment alleen  nog maar mannen.  maar in 1951 meldden zich de eer­ste da­mes  : Mw. D. Hoenink-Aarnink en mw. S. Siebelink-Wamelink. Tegenwoordig zijn de dames zelfs in de meerderheid.

Het bestuur bestond vanaf de begin jaren maar uit 5 personen. In de jaren ’50 en ’60  werd dit naar 7 personen uitgebreid. De eerste paar jaar was mede-oprichter Albert Heezen voor­zitter. In 1950 werd de voorzitters-hamer overgenomen door dhr. Jan Samberg welke hij 30 jaar gehanteerd heeft. Een ware prestatie! Niet voor niks werd hij dan ook bij zijn aftreden tot ere-voorzitter benoemd.

 

Enthousiast geworden van onze vereniging?

Geef je op om lid te worden!